Zpět do obchodu

Registrace

Collonil Carbon Lab Cleaning Foam 125ml

Pěna s vysokou čisticí účinností

185 Kč

Collonil Carbon Lab Cleaning Foam 125ml

Detailní popis produktu

Neohodnoceno

 

  •  Čistí rychle, snadno a přitom do hloubky
  •  použitelná na všechny materiályPOUŽITÍ: sprej držte svisle hlavou dolů a naneste penu na houbu/hadřík (pro hladkou kůži) nebo na kartáček (pro semiš/nubuk/textil). Rovnoměrně krouživými pohyby rozetřete čistící pěnu na obuv. Poté odstraňte nečistoty a zbytek pěny čistým, vlhkým hadříkem. Nechte zaschnout. Semiš/nubuk můžete zdrsnit krepovým kartáčkem.

 

Upozornění: Nebezpečí

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. 

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

 

Obsahuje: 5 % a více, ale méně než 15 % alifatické uhlovodíky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, D-LIMONEN, CITRAL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE, 2 BROMO-2NITROPROPAN-1,3-DIOL.

Informace o ingrediencích podle nařízení o detergentech: AQUA; BUTAN; PROPAN; ISODECANOLETHOXYLAT; MASTNÉ ALKOHOLY, ALKOXYLATED; LAURETHSULFÁT SODNÝ; UNDECETH-40; C12-15ROZVĚTVENÉ A LINEÁRNÍ, ETHOXYLOVANÉ ALKOHOLY. DIETHYLHEXYL SULFOSUCCINATE SODNÝ; P TOLUENSULFONÁT sodný; PARFÉMY; D-LIMONEN; CITRAL; BENZISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; OCTYLISOTHIAZOLINONE; 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

 

  •  Čistí rychle, snadno a přitom do hloubky
  •  použitelná na všechny materiályPOUŽITÍ: sprej držte svisle hlavou dolů a naneste penu na houbu/hadřík (pro hladkou kůži) nebo na kartáček (pro semiš/nubuk/textil). Rovnoměrně krouživými pohyby rozetřete čistící pěnu na obuv. Poté odstraňte nečistoty a zbytek pěny čistým, vlhkým hadříkem. Nechte zaschnout. Semiš/nubuk můžete zdrsnit krepovým kartáčkem.

 

Upozornění: Nebezpečí

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P301+P310 PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO /lékaře.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F. 

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy. 

 

Obsahuje: 5 % a více, ale méně než 15 % alifatické uhlovodíky, méně než 5 % neiontové povrchově aktivní látky, méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, parfémy, D-LIMONEN, CITRAL, BENZISOTHIAZOLINONE, METHYLISOTHIAZOLINONE, OCTYLISOTHIAZOLINONE, 2 BROMO-2NITROPROPAN-1,3-DIOL.

Informace o ingrediencích podle nařízení o detergentech: AQUA; BUTAN; PROPAN; ISODECANOLETHOXYLAT; MASTNÉ ALKOHOLY, ALKOXYLATED; LAURETHSULFÁT SODNÝ; UNDECETH-40; C12-15ROZVĚTVENÉ A LINEÁRNÍ, ETHOXYLOVANÉ ALKOHOLY. DIETHYLHEXYL SULFOSUCCINATE SODNÝ; P TOLUENSULFONÁT sodný; PARFÉMY; D-LIMONEN; CITRAL; BENZISOTHIAZOLINONE; METHYLISOTHIAZOLINONE; OCTYLISOTHIAZOLINONE; 2-BROMO-2-NITROPROPANE-1,3-DIOL

Jméno značky: Collonil
Kategorie: Péče o obuv
Dostupnost: Skladem
185 Kč
Zpět do obchodu