Zpět do obchodu

Registrace

Collonil Carbon Pro 400ml akce 300ml + 33% zdarma

Vysoko účinná impregnace díky nejnovějšímu vývoji inspirovaném  karbonovou technologií

349 Kč

Collonil Carbon Pro 400ml akce 300ml + 33% zdarma

Detailní popis produktu

Neohodnoceno

 

 • impregnace na všechny druhy materiálů včetně klima-membrány jako Gore-Tex nebo Sympatex
 • odpuzuje špínu a je dlouhotrvající ochranou proti vniknutí vlhkosti
 • funguje prakticky jako stříkaná impregnace
 • zachovává prodyšnost a plnou funkčnost klimamebrán
 • pravidelná aplikace výrazně prodlužuje životnost jednotlivých ošetřených produktů. 
 • Carbon Pro je vhodný pro obuv, funkční bundy, boty, kabelky, batohy a mnohem více
 • jedinečně kombinuje ochranu a dokonalou prodyšnost 
 • chrání proti pronikání vlhkosti
 • chrání proti hlubokému zašpinění, skvrnám a mastnotě
 • velmi účinně chrání při polití naftou nebo benzínem při tankování
 • pravidelná aplikace umožňuje snadné čištění

Návod na použití Carbon Pro

Doporučujeme impregnovat ještě před prvním použitím!

Nejdříve impregnovat, poté ošetřovat!

 

Před upotřebením dózu dobře  protřepejte. Zásadně se musí stříkat na čistý a absolutně suchý povrch ze vzdálenosti min. 30 cm. Nechejte důkladně zaschnout (vzhledem k mřížkové struktuře). Poté je možné aplikovat krém.

 Polymerní řetězce vytvoří na povrchu materiálu prodyšnou síťovou konstrukci s velmi malými mezerkami. Kapky vody neproniknou sítí polymerních řetězců díky svému povrchovému napětí a materiál zůstane suchý. Ošetřující krémy však díky svému speciálnímu složení do struktury materiálu lehce proniknou. Po důkladném zaschnutí hladkou useň přeleštěte a drsnou zdrsněte.

Carbon Pro ochrana se aplikuje v závislost na počasí, materiálu a zatížení t.j. cca po 12-15 použitích ( nošení). Poté je nutné nástřik obnovit (mezi jednotlivými nástřiky nenechejte materiál provlhnout do hloubky - je nutné nástřik opakovat včas! ).

 

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí

 

 

 

 • impregnace na všechny druhy materiálů včetně klima-membrány jako Gore-Tex nebo Sympatex
 • odpuzuje špínu a je dlouhotrvající ochranou proti vniknutí vlhkosti
 • funguje prakticky jako stříkaná impregnace
 • zachovává prodyšnost a plnou funkčnost klimamebrán
 • pravidelná aplikace výrazně prodlužuje životnost jednotlivých ošetřených produktů. 
 • Carbon Pro je vhodný pro obuv, funkční bundy, boty, kabelky, batohy a mnohem více
 • jedinečně kombinuje ochranu a dokonalou prodyšnost 
 • chrání proti pronikání vlhkosti
 • chrání proti hlubokému zašpinění, skvrnám a mastnotě
 • velmi účinně chrání při polití naftou nebo benzínem při tankování
 • pravidelná aplikace umožňuje snadné čištění

Návod na použití Carbon Pro

Doporučujeme impregnovat ještě před prvním použitím!

Nejdříve impregnovat, poté ošetřovat!

 

Před upotřebením dózu dobře  protřepejte. Zásadně se musí stříkat na čistý a absolutně suchý povrch ze vzdálenosti min. 30 cm. Nechejte důkladně zaschnout (vzhledem k mřížkové struktuře). Poté je možné aplikovat krém.

 Polymerní řetězce vytvoří na povrchu materiálu prodyšnou síťovou konstrukci s velmi malými mezerkami. Kapky vody neproniknou sítí polymerních řetězců díky svému povrchovému napětí a materiál zůstane suchý. Ošetřující krémy však díky svému speciálnímu složení do struktury materiálu lehce proniknou. Po důkladném zaschnutí hladkou useň přeleštěte a drsnou zdrsněte.

Carbon Pro ochrana se aplikuje v závislost na počasí, materiálu a zatížení t.j. cca po 12-15 použitích ( nošení). Poté je nutné nástřik obnovit (mezi jednotlivými nástřiky nenechejte materiál provlhnout do hloubky - je nutné nástřik opakovat včas! ).

 

POKYNY PRO BEZPEČNÉ ZACHÁZENÍ

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.

P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení.Zákaz kouření.

P211 Nestříkejte do otevřeného ohně nebo jiných zdrojů zapálení.

P251 Nepropichujte nebo nespalujte ani po použití.

P261 Zamezte vdechování prachu/dýmu/plynu/mlhy/par/aerosolů.

P271 Používejte pouze venku nebo v dobře větraných prostorách.

P273 Zabraňte uvolnění do životního prostředí.

P312 Necítíte-li se dobře, volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře.

P332+P313 Při podráždění kůže: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření.

P410+P412 Chraňte před slunečním zářením. Nevystavujte teplotě přesahující 50 °C/122 °F.

P501 Obsah/nádobu likvidujte v souladu s místními/regionálními/národními/mezinárodními předpisy.

Bez dostatečného větrání je možný vznik explozivních směsí

 

 

Jméno značky: Collonil
Kategorie: Péče o obuv
Dostupnost: Skladem
349 Kč
Zpět do obchodu